Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego 

Wydarzenia bieżące

Z życia Kościoła:
- Komunia Święta na rękę
- Papież do Polaków
- Odpusty zupełne za zmarłych

Trwa zbiórka pamiątek dla Muzeum Historii Polski

Odsłony:

Rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek –poznając Go i miłując –mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”

Link do biblioteki tutaj 

Udostępniliśmy właśnie pierwszą część katalogu z wykazem książek znajdujących się w bibliotece naszej misji. Zapraszamy do zapoznania się z tytułami. Pierwsza część katalogu zawiera głównie lektury i książki dla dzieci i młodzieży, ale już wkrótce pojawią się również tytuły dla dorosłych czytelników.