Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

Wspólnota żywego różańca

«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata  i historii, żywych              i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». (Jan Paweł II).     
“Odmawiajcie codziennie różaniec aby wyprosić pokój dla świata” Słowa Matki Bożej wypowiedziane  w Fatimie 13 maja 1917r.

Co to jest Żywy Różaniec?
 
Żywy Różaniec to wspólnota założona przez błogosławioną Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r., zatwierdzona przez papieża Grzegorza XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r.
W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.
Każde Koło Żywego Różańca składa się z 20 osób, które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca (Ojcze nasz…10 x Zdrowaś Maryjo…,Chwała Ojcu…).
Odmawia się jedną tajemnicę różańca przez cały miesiąc, a na comiesięcznym spotkaniu następuje zmiana tajemnicy.
Zmarłych członków zastępują nowi i tak… Żywy Różaniec trwa nieprzerwanie 
i jest ciągle „żywy”.
Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.

Marian Sylva, Bożena Jungnickel (Zelatorka), Gabriela Wasilewski, Jadwiga Schöne, Weronika Barisch, Anna Kästel, Bożena Rumpel i Halina Gorny
 
 

Raz w roku do czasu pandemii odbywały się zebrania członków Róż Różańcowych.
 Przed Mszą Świętą w pierwsze piątki miesiąca rozważamy jedną część z wybranych tajemnic różańcowych i w tym dniu dokonujemy zmiany tajemnic.
 
Warto pamiętać, że wszystkie osoby żyjące modlitwą różańcową są adresatami obietnic Matki Bożej dla odmawiających różaniec. Podczas swoich objawień na całym świecie Maryja wzywa do odmawiania Różańca, zaznaczając, że można dzięki niej wyprosić wiele łask i że jest ona największą siłą świata.
Teraz, w dobie nowych wstrząsów, pandemii, wojen w wielu krajach, klęsk żywiołowych, gwałtownych zmian klimatycznych, redystrybucji sił gospodarczych i politycznych, potrzebujemy pokoju i modlitwy. 
Z tego wynika prośba Matki Bożej: „Módlcie się, módlcie się, módlcie się!”

W naszej wspólnocie modlitwę różańcową rozpoczęliśmy od piętnastu osób, a potem zgłaszały się następne osoby i w 2014 roku było już 20 osób, czyli cała Róża. Patronem tej Róży jest Święty Jan Paweł II.
 Ciągle zgłaszały się nowe osoby chętne do modlitwy różańcowej i tak w 2019 roku powstała druga Róża, której patronką jest Matka Boża Nieustającej Pomocy.
W 2021 roku powstała trzecia Róża, której patronem jest Święty Józef Oblubieniec NMP.
Członkami Róż Różańcowych są osoby konsekrowane i świeckie, kobiety i mężczyźni.
Wspólnota Żywego Różańca jest największą grupą w naszej Misji Katolickiej, gdyż liczy 60 osób. Jednak nie wszyscy członkowie są z naszej wspólnoty. Do Róż Różańcowych należą również osoby mieszkające w Polsce i Rosji oraz osoby innych narodowości: Indi, Gambi i Niemiec.

Od 2014 roku opiekunem naszej wspólnoty został ks. proboszcz Marcin Ogórek, a zelatorką jest pani Bożena Jungnickel.