Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

Grupa Odnowy w Duchu Świętym "Emmanuel"

Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na dwu-trzygodzinnych spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (który to rodzaj modlitwy przeważa), słucha-nie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników. 

Początki Odnowy w Duchu Świętym w Polsce sięgają 1975 r. Rok ten w Ruchu Światło-Życie został obwołany rokiem Ducha Świętego i dużo modlono się wtedy o Nową Pięćdziesiątnicę. Zdarzały się pojedyncze przypadki doświadczenia wylania Ducha Świętego na poszczególne osoby. Kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza granicami naszego kraju. Doświadczenie to postanowili oni przenieść na grunt polski.
Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą dla zbudowania wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich „chrzest w Duchu Świętym” – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.  

N​asza wspólnota powstała w marcu 2015 na prośbę parafian, chcących pogłębić swoją relację z Duchem Świętym. Grupa około 12 osób zaczęła swoje spotkania od przeżywania Seminarium Ewangelizacyjnego Odnowy trwającego 10 tygodni. Po około 7 miesiącach została wybrana nazwa grupy oraz jej lider. 

Spotkania Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Emmanuel odbywają się 
w każdy poniedziałek 
o godzinie 19.00 w Herz-Jesu Kirche (Borsbergstr. 15) 
i są otwarte dla wszystkich, którzy chcą wspólnie modlić się i uwielbiać Jezusa Chrystusa. Opiekunem wspólnoty 
od samego początku jest Ks. Marcin Ogórek, wspierany również 
przez zmieniającego się cyklicznie świeckiego lidera grupy.